Apel Prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta

IMG_3595_bWspólne stanowisko do przedstawicieli środowiska bydgoskiej polityki, nauki, biznesu oraz kultury wystosowali Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski  i Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy.

Szanowni Bydgoszczanie, Panie i Panowie,

trwające negocjacje w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, tzw. ZIT to dyskusja o pozycji i przyszłości Bydgoszczy oraz naszych najbliższych sąsiadów .

Nie zgadzamy się, by Bydgoszcz już na zawsze została zepchnięta do roli stojącego w kolejce do marszałka i zarządu województwa po każde unijne euro i rządową inwestycję.

Bydgoszcz ma prawo, podobnie jak inne polskie miasta, w zgodzie z zasadami samorządności i Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, planować samodzielnie swój rozwój uzyskując na ten cel wsparcie z budżetu Unii Europejskiej i Rządu RP.

Uwzględniając potencjał Bydgoszczy – ósmego pod względem znaczenia społeczno-gospodarczego miasta w Polsce, władze Bydgoszczy – Prezydent i Rada Miasta, zgodnie stoją na stanowisku, że należy zapewnić naszemu Miastu rolę partnera dla Rządu RP i samorządu województwa w realizacji Krajowej Polityki Miejskiej i wyzwań rozwojowych stojących przed Polską i województwem.

Bydgoszcz nie może dalej pozostawać obok najważniejszych procesów decyzyjnych, od których zależy rozwój miasta i zaspakajanie oczekiwań mieszkańców.

W toczącej się debacie o ZIT liczymy na wsparcie wszystkich środowisk politycznych, społecznych, biznesowych, akademickich, kulturalnych i sportowych.

Najważniejsze są jednak dla nas głosy od Państwa – Bydgoszczan, wspierających nasze wspólne dążenia.