BDM: Dajmy perspektywy młodym lekarzom

Młodzi ponad podziałami o problemie rezydentur.

Młodzi ponad podziałami o problemie rezydentur.

Dzisiaj inauguruję nowy cykl publikacji pt..Bydgoszcz dla Młodych” na portalu Popieram Bydgoszcz, w którym będę starał się podnosić problemy, które bezpośrednio dotyczą młodych bydgoszczan.  Nierozwiązywanie tych kwestii sprawia, że rodzinne miasto staje się nieatrakcyjne dla młodych, którzy swojego miejsca w życiu szukają w większych miastach.

Cykl rozpocznę od przedstawienia problemów młodych lekarzy, którzy  chcą zdobywać uprawnienia specjalistyczne, ale państwo rzuca im kłody pod nogi. Nie jest to co prawda problem typowo bydgoski, gdyż niedobór miejsc na specjalizacjach w trybie rezydentury dotyczy wielu województw, bardzo niepokoić może lekceważące podejście naszych lokalnych elit parlamentarnych.

Wbrew pozorom nie jest to problem tylko dotyczący młodych lekarzy, gdyż odczuwają go wszyscy Polacy, którzy korzystają z usług publicznego systemu ochrony zdrowia. Już dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli w swoich raportach wspomina, że niedobór  specjalistów bywa niekiedy przyczyna długiego oczekiwania w kolejce przez pacjentów. Niestety dalsza perspektywa czasu powinna jeszcze bardziej martwić. Wielu lekarzy specjalistów zbliża się do wieku emerytalnego i za chwilę pojawić się może tzw. efekt dziury pokoleniowej. Na niedomiar złego w strukturze demograficznej przybędzie osób starszych, co tylko zwiększy zapotrzebowanie społeczne na specjalistów.

Ministerstwo Zdrowia w swoich wypowiedziach wyjaśnia, że problem rozumie. Jednak na deklaracjach się kończy, bo liczba miejsc rezydenckich rośnie bardzo powoli i to w stopniu minimalnym. Można postawić zarzut, że politycy nie patrzą długofalowo.

W kujawsko-pomorskim rocznie miejsc rezydenckich przygotowywanych jest około 350, gdy jak wynika z naszej analizy wniosków odrzuconych z powodu braku miejsc zapotrzebowanie jest o około 100 miejsc większe.

Temat podnosiły bydgoskie młodzieżówki ponad podziałami politycznymi, które wystosowały także apele o wsparcie do parlamentarzystów. Przełożyło się to na napisanie jednej interpelacji przez posłankę Teresę Piotrowską, którą w odpowiedzi poinformowano, że i tak jest lepiej niż było  5 lat temu.  Pozostali posłowie i senatorowie maja jak widać sprawy ważniejsze.

Łukasz Religa

 

Cykl ,,Bydgoszcz dla Młodych” ukazywać się będzie na łamach portalu Popieram Bydgoszcz raz na dwa tygodnie.