Korzyści wynikające ze stosowania symulacji procesu

Symulacja procesu jest stosowana z takiego powodu, że powinna ona zwrócić pewną wartość dodaną oraz zaangażowane w nią środki finansowe.

Rozpatrując korzyści wynikające z optymalizacji procesów z wykorzystaniem symulacji poprzez pryzmat koła Deminga wyglądają one w sposób następujący:

Plan – Zaplanuj optymalizację lub zaprojektuj nowy proces. Na tym etapie angażujemy swój czas na zaprojektowanie procesu lub zbieramy dane potrzebne do przeprowadzenia symulacji. Korzyści są dwojakiego rodzaju. Zebrane dane przechowywane są w jednym formacie, nie ma konieczności trzymania danych w wielu plikach o różnych formatach a następnie konwertowania ich do systemu danych akceptowalnego przez program do symulacji. Oszczędzamy więc czas. Druga korzyść to możliwość sprawdzenia każdego kroku w procesie już w fazie projektowania. Jedna z firm wytwarzająca produkty konsumpcyjne była w stanie zaoszczędzić około 2 mln dolarów, kiedy symulacja pokazała, ze układ fabryki (layout) może zapewnić niezbędną produkcję z jedną mniejszą linią pakowania.

Do – wykonaj symulację. Jak wiadomo koszty przestawiania maszyn na hali i zmian w systemach zarządzania organizacją są bardzo kosztowne – dzięki wykorzystaniu symulacji unikniemy tego. Oszczędności to czas i koszty związane z przemodelowaniem fizycznym – na tym etapie oszczędności wahają się na poziomie 20%-40%.

Check – sprawdź co nie działa. Bez wykorzystania symulacji procesu czekałyby nas setki pomiarów i obserwacji procesu. Symulacja pozwala bez kosztowo dokonywać zmian w zaprojektowanym procesie usuwając zbędne jego kroki i dokonując poprawek, aby doprowadzić proces do oczekiwanego stanu.

Act – uruchom i doskonal proces. Po wdrożeniu w życie symulowanego procesu nadal możemy go doskonalić. Posiadamy już bazę danych utworzoną na początku projektu. Teraz uzupełniając ją o nowe dane nadal możemy doskonalić proces tak, aby eliminować straty i zyskiwać na jego wydajności.

Podsumowując główne korzyści z symulacji procesów to oszczędność:

  • Czasu do 40%
  • Zaangażowane w projekt środki do 50%
  • Zasoby ludzkie do 30%. Nie oznacza to jednak, że mamy zwalniać pracowników. Powołany zespół jest zdecydowanie mniejszy a ludzie, którzy fizycznie dokonywaliby zmian w procesie sa potrzebni dopiero w fazie wdrożenia procesu (Act) a nie przez cały czas trwania projektu

W regionie Grupa Konsultingowa Best Solutions zajmuje się optymalizacją procesów przy wykorzystaniu oprogramowania do symulacji procesów FlexSim. To narzędzie symulacyjne pozwala zasymulować dowolny proces oraz zasymulować dowolne zmiany bez konieczności ingerencji w obecny proces.

 

Publikacja sponsorowana