O tym konflikcie Bolesława Krzywoustego ze Świętopełkiem pisał Gall Anonim

Krajobraz po bitwie

Krajobraz po bitwie

Pochodzący z Wenecji mnich benedyktyński Gall Anonim (nie znamy jego dokładnego imienia) spisywał dzieje ziemi polskich. Jego dzieła są dzisiaj ważnym źródłem wiedzy historycznej. W swojej Księdze III opisał bratobójczą wojnę pomiędzy piastami z 1113 roku. Jest to najstarsza wzmianka o ziemi bydgoskiej w jego kronikach.

Wyszogród powinniśmy traktować jako ważny element tożsamości Bydgoszczy. Gród ten co prawda od centrum dzisiejszego miasta znajdował się oddalony o kilkadziesiąt kilometrów, ale rozrost terytorialny Bydgoszczy sprawił, że miasto to swoim zasięgiem objęło dość spory fragment nabrzeża Wisły.

Gród Wyszogrodzki powstał nad Wisłą. W X wieku odwiedził go wedle legendy św. Wojciech, który zatrzymał się tam na kilka dni. W latach późniejszych te ziemie były napadane przez Czechów i Pomorzan co wywołało anarchię i doprowadziło do wzrostu nastrojów antychrześcijańskich.  Porządek przywrócił dopiero książę Bolesław Krzywousty w XII wieku. Jednak nie na długo, gdyż po przekazaniu tych ziem spokrewnionemu ze sobą Bolesławowi Świętopełkowi doszło między nimi do konfliktu, co wymusiło kolejne działania wojenne.

W tym roku na festynie wyszogrodzkim w ramach inscenizacji przypominano ten okres.

Za nim rozpoczęła się bitwa wojownicy rywalizowali w turnieju

Za nim rozpoczęła się bitwa wojownicy rywalizowali w turnieju

Poziom turnieju był bardzo wysoki, temperatura zresztą też.

Poziom turnieju był bardzo wysoki, temperatura zresztą też.

Będący nagrodą miecz zwycięzcy wręcza Robert Szatkowski

Będący nagrodą miecz zwycięzcy wręcza Robert Szatkowski

Średniowieczna kuchnia pracuje.

Średniowieczna kuchnia pracuje.

W oczekiwaniu na bitwę

W oczekiwaniu na bitwę

Obrońcy grodu wypatrują wroga

Obrońcy grodu wypatrują wroga

Wojska księcia Krzywoustego rozpoczynają ofensywę

Wojska księcia Krzywoustego rozpoczynają ofensywę

Poganie polegli w tym ataku.

Poganie polegli w tym ataku.

Wojska Bolesława Krzywoustego zdobywają Wyszogród.

Wojska Bolesława Krzywoustego zdobywają Wyszogród.

 

Przybywszy na pogranicze Pomorza, gdzie niejeden inny książę nawet z dużym wojskiem by się zawahał, Bolesław pospieszył naprzód z wybranym rycerstwem, pozostawiając resztę wojska, gdyż powziął zamiar, by nagłym napadem zająć gród Wyszegrad [Visegrod], jako że grodzianie nie spodziewali się tego i nie ubezpieczyli się. Gdy zaś przybyli nad rzekę], która wpadając do Wisły oddzielała od nich ów gród leżący w widłach rzecznych, wtedy jedni zaczęli szybko jeden przez drugiego przepływać rzekę, a drudzy spośród Mazowszan [mianowicie] przybywali Wisłą łodziami. W ten sposób doszło do tego, że z nieświadomości większe straty poniesiono w bratobójczej walce, niż wyniosły one w ciągu [następnych] dni ośmiu przy oblężeniu grodu na skutek działań nieprzyjacielskich. Gdy się wreszcie całe wojsko zebrało wkoło grodu i przygotowano już rozmaite przyrządy potrzebne do zdobywania miasta, załoga, obawiając się uporczywej zawziętości Bolesława wobec wrogów, poddała się uzyskawszy gwarancję bezpieczeństwa i w ten sposób uniknęła zemsty Bolesława i śmierci. Gród ów zajął Bolesław w ciągu ośmiu dni i przez następne osiem dni pozostał w nim, by go umocnić i [na stałe] zatrzymać w swych rękach; a pozostawiwszy tam załogę, ruszył stamtąd i obiegł drugi gród (…) – fragment Księgi III Galla Anonima.