Święta Jadwiga Bydgoszcz odwiedzić zapragnęła

Królowa Jadwiga w Bydgoszczy - rys. Marka Rony.

Królowa Jadwiga w Bydgoszczy – rys. Marka Rony.

Kilka lat po uzyskaniu z rąk króla Kazimierza III Wielkiego praw miejskich dla grodu nad Brdą, w tym mieście gościła królowa Jadwiga Andegaweńska. Żona Władysława Jagiełły, z pochodzenia Węgierka.

Będąc na inowrocławskim rynku zauważyć możemy pomnik św. Jadwigi Andegaweńskiej, która przed kilku laty decyzją Watykanu została patronką tego miasta. Przebywała ona na Kujawach w okresie wojny z zakonem krzyżackim. Warto jednak wiedzieć, że w Bydgoszczy także gościła (w 1397 roku) i najprawdopodobniej to dzięki niej nad Brdą ulokował się zakon karmelitów.

Na temat samego pobytu w Bydgoszczy za dużo wzmianek historycznych się niestety nie zachowało. Ciekawy artykuł ukazał się 2 kwietnia 1937 roku w ,,Kurierze Bydgoskim”, który przedrukowany został w wydanej niedawno książce ,,Bydgoskie Legendy i Przypowieści” (wydana przez TMMB). Przeczytać w nim możemy, że królowa Jadwiga słysząc o bojach stoczonych przez dzielne polskie rycerstwo z krzyżakami pod Bydgoszczą i Wyszogrodem (gród mieszczący się na terenie dzisiejszej dzielnicy Fordon), zapragnęła osobiście nad Brdę zawitać.

Z orszakiem kilkudziesięciu rycerzy przybyła królowa pod wieczór przed kościół św. Idziego. Rozkołysały się dzwony, lud na powitanie wyległ, kwieciem karocę zasypał i aż pod mury zamczyska odprowadził. (…) Ona to poddała staroście Thomkowi myśl założenia na przeciwnym od zamczyska brzegu Brdy domu zakonnego i osadzenia tutaj braci zakonnej, któraby oświatę szerzyła wśród mieszkańców zamczyska i miasta. W rok po pobycie królowej Jadwigi w Bydgoszczy, to jest w roku 1398, przybyli do Bydgoszczy pierwsi karmelici. Z Krakowa przysłała ich królowa, tak szczodrze obdarzywszy na drogę, że starczyło na postawienie pierwszej budowli, a na resztę wyłożył wielki dobrodziej karmelitów Thomko.

Autorem ilustracji przedstawiającej pobyt św. Jadwigi w Bydgoszczy jest śp. Marek Rona. W cytowanej publikacji z 1937 roku nie pojawia się słowo ,,święta”, gdyż kanonizacji tej postaci dokonał dopiero papież Jan Paweł II w 1997 roku.

Bydgoszczanie Jadwigę Andegaweńską uczcili nadając jej imieniem jeden z ważniejszych mostów w śródmieściu. Nazwa to obowiązuje od 1920 roku, czyli momentu odzyskania miasta z rąk niemieckich.

Postać królowej Jadwigi w dzieje naszego regionu wpisała się dość znacznie. Przy tym możemy śmiało powiedzieć, że jest to element także historii polsko-węgierskiej. W najbliższym czasie zamierzam przygotować publikację przedstawiającą elementy węgierskie w historii naszego regionu.

Łukasz Religa