Urodzinowe świętowanie w ratuszu

Andrzej Bogucki odbiera medal z rąk Zbigniewa Sobocińskiego

Andrzej Bogucki odbiera medal z rąk Zbigniewa Sobocińskiego

W środę odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Bydgoszczy, która poświęcona była 669 urodzinom Bydgoszczy – czyli rocznicy nadania przez króla Kazimierza III Wielkiego praw miejskich. Obrady prowadzone były z udziałem sztandaru miasta, który w uniformie galowym wprowadzili przedstawiciele Straży Miejskiej, co dodało temu wydarzeniu wzniosłości.

Jeżeli marzymy o czym osobno, to pozostanie to tylko w sferze marzeń, ale jeżeli marzymy wszyscy, to marzenie staje się rzeczywistością. Tak dzieje się w naszym królewskim mieście – Zbigniew Sobociński, Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy.

Patrząc na nieco mniejsze zainteresowanie oficjeli niż w latach poprzednich, nie należy traktować tego jako wielki ambaras. Mając w pamięci nieszczere deklaracje z lat poprzednich wicemarszałka Edwarda Hartwicha, brak przedstawiciela niezbyt życzliwego Bydgoszczy Zarządu Województwa, pozwolił nam uniknąć pewnej niezręczności. Istotne bowiem, że na sesji pojawili się radni województwa, którzy o sprawy bydgoskie starają się upominać. Tego dnia mówili jednym głosem, a różnicę polityczne związane z reprezentowanymi przez nimi partami, na ten dzień zostały zapomniane.

Oczywiście w życzliwej, bez podziałów politycznych, atmosferze prowadzone były całe obrady. Z dość dużym zachwytem radni wysłuchali wystąpienia prof. Zygmunta Babińskiego, specjalisty od dróg wodnych, który jednoznacznie stwierdził, że Bydgoszcz ma szansę stać się jednym z najważniejszych miast w Europie jeżeli chodzi o drogi wodne. Profesor mimo wieku emerytalnego zachwycał swoją charyzmą i siłami do dalszego działania na rzecz Bydgoszczy.

Marzy mi się jedna rzecz, mam nadzieje, że tutaj wśród radnych, żeby w Bydgoszczy powstało Europejskie Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych. Nie ma mocnych, żeby Bydgoszcz była tutaj nr 1 w centrum Europy, a może i na całym kontynencie – prof. Zygmunt Babiński.

Nie tylko jednak jego charyzma dodawała na sali im. Jana Maciaszka energii do marzeń o lepszej Bydgoszczy. Legenda bydgoskiego harcerstwa, myślę, że tak śmiało mogę napisać o wyróżnionym medalem Kazimierza Wielkiego, Henryku Konarskim byłym żołnierzu Wojska Polskiego, a później wieloletnim działaczu harcerstwa.

Warte wspomnienia są także wystąpienia dr Andrzeja Boguckiego, który odbierając medal podsumował 50-letnią swoją działalność publiczną. Podobnie jak prof. Babiński zamierza on dalej służyć Bydgoszczy. Szef bydgoskiego MONAR (instytucja wyróżniona także medalem) Ryszard Częstochowski mówił natomiast z wielką troską o młodych, których coraz większa rzesza boryka się z uzależnieniami.

Nagrodzeni medalami Kazimierza Wielkiego:

-Andrzej Boguckiego

-prof. Zygmunt Babiński

-prof. Jerzy Godziszewski

-Maksymilian Kasprzak

-Henryk Konarski

-Bydgoska Poradnia Profilaktyki i Uzależnień MONAR

-PKS Bydgoszcz Sp. z o.o.

-Polwell Sp z o.o.

-Zarząd Okręgowy PCK w Bydgoszczy

Medale Kazimierza Wielkiego są najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Radę Miasta Bydgoszczy, osobom szczególnie zasłużonym dla miasta.

Łukasz Religa – 24 kwietnia roku pańskiego 2015, 669 lat po wydaniu w Brześciu Kujawskim aktu lokacyjnego dla Miasta Bydgoszczy nazwanego ,,Kunigesburge”, czyli miastem króla.