Czy można zwiększyć atrakcyjność i zmniejszyć koszty komunikacji miejskiej? Uważają że tak

Fot: Bartosz Bieliński

Fot: Bartosz Bieliński

Ze strony władz miasta trudno zauważyć wolę rozmowy o nowej organizacji transportu miejskiego w Bydgoszczy. Przedstawiamy koncepcję autorstwa dwóch młodych bydgoszczan – Tomasza Taczkowskiego i Kamila Jelińskiego i zachęcamy oczywiście do zapoznania się z nią.

Propozycje zmian w układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy:

Należy systematycznie upraszczać układ linii tramwajowych i autobusowych poprzez projektowanie możliwie najmniejszej liczby linii komunikacyjnych funkcjonujących z możliwie najwyższymi częstotliwościami” (str. 95)

Mniejsza liczba linii kursujących z większą częstotliwością jest korzystniejsza z punktu widzenia użyteczności, jak również z przyczyn ekonomiczno – eksploatacyjnych”. (str.102,103)

Przy planowaniu sieci komunikacji miejskiej i rozkładów jazdy wzięliśmy pod uwagę kilka istotnych zasad:

 1. Linie autobusowe dowożą pasażerów do komunikacji szynowej – wszędzie, gdzie jest to możliwe. System transportu szynowego powinien mieć najwyższy priorytet.

 2. W głównych korytarzach transportowych bez transportu szynowego tworzymy silne połączenia autobusowe z możliwie najmniejszą liczbą linii. Niewielka liczba linii kursujących z dużą częstotliwością powoduje, że system jest bardziej odporny na zakłócenia i bardziej „czytelny” dla pasażera.

 3. Podstawową komunikację w relacji do centrum pełnią tramwaje.

 4. Rozkład jazdy planujemy z możliwie największymi częstotliwościami kursowania. W miarę możliwości unikamy rozkładów nietaktownych i przerw w rozkładzie jazdy. Redukujemy liczbę linii (połączeń bezpośrednich), aby osiągnąć wysoką częstotliwość linii pozostałych w systemie. Koordynujemy rozkłady jazdy różnych linii kursujących w tym samym korytarzu transportowym.

 5. Zaspokajanie potrzeb przewozowych odbywa się na zasadzie modelowania potoków pasażerskich, a nie „koncertu życzeń”.

Cele i zalety projektu:

 • stworzenie warunków do zwiększenia liczby podróży transportem zbiorowym
 • zmniejszenie kosztów transportu publicznego
 • zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez wprowadzenie linii na nowe osiedla do tej pory odcięte od komunikacji miejskiej
 • dopasowanie oferty przewozowej do rzeczywistych potoków pasażerskich
 • zwiększenie udziału komunikacji tramwajowej
 • wykorzystanie maksymalnych przepustowości nowych tras tramwajowych do ul. Rycerskiej i dzielnicy Fordon
 • system linii autobusowych uzupełnia system linii tramwajowych
 • każda linia komunikacyjna obsługuje określony potok pasażerski
 • linie tramwajowe i główne linie autobusowe kursują wieczorem co 20 min., a nie co 30 min. (jak obecnie)
 • uruchomienie dodatkowych kursów przed godz. 5 w niedziele w celu likwidacji uciążliwych dojazdów do pracy autobusami nocnymi, a nawet ich brakiem
 • utworzenie bezpośrednich połączeń: Osowej Góry z Miedzyniem i Błoniem, Smukały i Czyżkówka z Błoniem i Szwederowem, Łęgnowa i Zimnych Wód z węzłem Bydgoszcz Wschód i Eskulapy z centrum Fordonu
 • zwiększona ilość kursów do Parku Przemysłowego

Komunikacja tramwajowa

 • Linia 1 Wilczak – Nakielska – Focha – Gdańska – Chodkiewicza – Bielawy.

Uzasadnienie: do Lasu Gdańskiego trasowane są tramwaje linii nr 2 i 9 (z Fordonu), linia 1 zastępuje linię nr 6 do pętli Bielawy. Kursy poniedziałek – piątek do godz. 19; w sobotę od 9 do 18. Linia obsługiwana solówkami.

 • Linia 2 Las Gdański – Gdańska – Bernardyńska – Toruńska – Perłowa – Szpitalna – Glinki.

Uzasadnienie: linia nr 2 ponownie trasowana przez Babią Wieś, aby nie dublować na znacznym odcinku linii nr 4 ( od przystanku Gdańska – Chodkiewicza do Szarych Szeregów) i 9 (Las Gdański – rondo Fordońskie). Linie 2 i 4 zamieniają się trasami w południowych dzielnicach. Po wybudowaniu trasy na ul. Kujawskiej linia nr 2 wróciłaby na ul. Wojska Polskiego (i na Glinki), a linia nr 4 zostałaby skierowana na Kapuściska.

 • Linia 3 Bocianowo – Z. Augusta – Dworcowa – Naruszewicza – Focha – Jagiellońska – Fordońska – Lewińskiego – Akademicka – Andersa – Łoskoń.

Uzasadnienie: obecna linia nr 3 wydłużona do pętli Łoskoń; łączy bezpośrednio dzielnicę Fordon z Dworcem Głównym.

 • Linia 4 Bielawy – Chodkiewicza – Gdańska – Jagiellońska – most Pomorski – Toruńska – Perłowa – Wojska Polskiego – Rondo Kujawskie.

Uzasadnienie: do czasu wybudowania torowiska tramwajowego na ul. Kujawskiej i po skierowaniu tramwajów linii nr 2 na Glinki, linia nr 4 zapewnia obsługę tramwajową na ul. Wojska Polskiego. W sobotę wieczorem i niedzielę linia obsługiwana solówkami.

 • Linia 5 Wilczak – Nakielska – Focha – Jagiellońska – Fordońska – Lewińskiego – Akademicka – Przylesie.

Uzasadnienie: to całkiem nowa trasa linii 5. W związku ze zwiększeniem częstotliwości kursowania tramwajów wieczorem (co 20 min.), skierowaniem linii nr 8 na pętlę Bocianowo, linii nr 7 i 79 na Glinki, traci sens utrzymywanie linii nr 5 na obecnej trasie. Nowa trasa linii 5 to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców osiedli Miedzyń, Wilczak i Jary, którzy domagają się połączenia z ulicą Fordońską. Linię trasuję aż do pętli Przylesie. W głąb Fordonu trasujemy linie nr 3, 7 i 9. Wykorzystujemy w ruchu liniowym pętlę Przylesie. Tutaj też mieszkańcy osiedli wzdłuż ulic Twardzickiego i Pelplińskiej mogą przesiąść się na autobus.

 • Linia 6 Bocianowo – Z. Augusta – Dworcowa – Naruszewicza – Focha – Bernardyńska – Toruńska – Hutnicza – Łęgnowo.

Uzasadnienie: na Gdańskiej mielibyśmy już linie nr 1,2,4 i 9. Optymalizacja połączeń w tym przypadku polega na połączeniu linii 5 i 6. Obie linie charakteryzują się niedużą liczbą pasażerów stąd połączenie funkcji tych linii w jedną. Tworzymy połączenie Dworca Głównego i centrum z zakładami przemysłowymi wzdłuż ulicy Toruńskiej (duża część pasażerów to mieszkańcy zachodnich dzielnic, którzy teraz dojeżdżają autobusami do r. Jagiellonów bądź Zbożowego Rynku i przesiadają się na tramwaj linii nr 6). Jednocześnie zapewniamy dotychczasowe połączenie Dworca Głównego z Babią Wsią (do tej pory linią nr 5).

 • Linia 7 Glinki – Szpitalna – Perłowa – Toruńska – most Pomorski – Fordońska – Lewińskiego – Akademicka –Andersa – Łoskoń.

Uzasadnienie: zwiększenie różnorodności połączeń z Łoskonia. Optymalizacja połączeń na Kapuściskach i Wyżynach. Kursy z ul. Fordońskiej na pętlę Kapuściska realizowałaby linia 55. Szybszy dojazd z Fordonu do Szpitala Miejskiego i Parku Przemysłowego. Kursy poniedziałek – piątek do godz. 19; w sobotę od 9 do 18.

 • Linia 8 Kapuściska – Wojska Polskiego – Perłowa – Toruńska – most Pomorski – Jagiellońska – Focha – Naruszewicza – Dworcowa – Z. Augusta – Bocianowo.

Uzasadnienie: pomimo wybudowania nowej linii tramwajowej, nie wykorzystano tego faktu, aby połączyć Kapuściska z Dworcem Głównym tramwajem. Nowa trasa linii nr 8 stwarza taką możliwość, co jest też odpowiedzią na postulaty mieszkańców. Co więcej taki przebieg linii 8 umożliwia przekierowanie linii autobusowej nr 79 na inne osiedle. W przypadku budowy linii tramwajowej na ul. Kujawskiej przerzucamy linię na tę ulicę.

 • Linia 9 Las Gdański – Gdańska – Jagiellońska – Fordońska – Lewińskiego – Akademicka – Andersa – Piłsudskiego.

Uzasadnienie: po likwidacji linii autobusowych nr 83 i 84 odtwarzamy połączenie tramwajowe Fordonu z ulicą Gdańską (dawniej poprzez linię nr 1, która straciła na znaczeniu właśnie przez utworzenie linii 83 i 84).

 • Linia T (linia turystyczna sezonowa) Bocianowo – Z. Augusta – Dworcowa – Naruszewicza – Focha – Gdańska – Las Gdański.

Uzasadnienie: linia kursuje wyłącznie po Śródmieściu, łącząc centrum miasta (w tym Wyspę Młyńską) z parkiem w Myślęcinku. Kursy w okresie letnim w weekend co 40 min.

Każda linia obsługuje określony potok pasażerski. Tramwaje wszystkich linii kursują w szczycie co 15 min., linia 8 co 7,5 min. Rano (do godz. 6, oprócz linii 3, 6, 8) oraz wieczorem (po godz. 18), w międzyszczycie i w weekend wszystkie linie tramwajowe kursują co 20 min. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) tramwaje kursują przez cały dzień co 20 min. (w szczycie linia 3 co 15 min., a linia 8 co 10 min.).

Komunikacja autobusowa

 • Linia 51 Czyżkówko – Filtrowa – Deszczowa – Nad Torem – Grunwaldzka – Kruszwicka – Poznańska (Grudziądzka) – Wały Jagiellońskie – Kujawska – Brzozowa – Inowrocławska – Inowrocławska.

Uzasadnienie: aby zabezpieczyć sprawną obsługę mieszkańców bloków przy Karolewskiej (i nie tylko) trasujemy autobusy tej linii z Deszczowej prosto w ulicę Nad Torem. Taki przebieg linii 51 (razem z linią 78) zapewnia kursy autobusów na ul. Nad Torem w szczycie co 7,5 min. (kursy przez Wiejską realizuje linia nr 58); linia zapewnia obsługę komunikacyjną południowej części Szwederowa z centrum miasta po wycofaniu z tej trasy linii nr 64. Kursy w szczycie co 15 min., poza szczytem i w sobotę do godz. 19 co 20 min., wieczorem i w niedzielę co 30 min.

 • Linia 52 Błonie – Szubińska – Poznańska (Grudziądzka) – Wały Jagiellońskie – Bernardyńska – 3 maja – Markwarta (z powrotem: Al. Ossolińskich – Mickiewicza – Paderewskiego) – L. Sieńki – Ogińskiego – Sułkowskiego – Leśne. Wyłączenie odcinka trasy Leśne – Podkowa. W sezonie letnim linia realizuje dodatkowe kursy do pętli Myślęcinek. Linia otrzymuje zwiększoną częstotliwość kursowania w szczycie po likwidacji linii nr 59. Kursy w szczycie co 8 min., poza szczytem co 15 min., wieczorem i w weekend co 20 min.
 • Linia 53 Kapuściska – Wojska Polskiego – Kujawska – Wały Jagiellońskie – Poznańska (Grudziądzka) – Szubińska – Połtyna – Wysoka – Stawowa – Schulza – Błonie. Wybrane kursy realizowane do pętli Mokra.

Uzasadnienie: pozostawienie linii 53 na Wałach Jagiellońskich jak i skierowanie linii 53 ulicą Stawową zwiększy dostępność autobusu dla mieszkańców i jednocześnie uatrakcyjni ofertę przewozową w tej części miasta (szybszy dojazd dla tej części Błonia i Jarów do centrum miasta) oraz zapewni nowe połączenie komunikacyjne z centrum dla osiedla Kapuściska. Kursy w szczycie co 15 min., poza szczytem i w weekend co 20 min., wieczorem co 30 min.

 • Linia 54 Błonie – Szubińska – Kruszwicka – Focha – Królowej Jadwigi – Warszawska (Dworcowa) – Z. Augusta – Żeglarska – Ludwikowo – Saperów – Smukalska – Piaski. Bez zmian do stanu obecnego. Potoki pasażerskie na Piaski (ok. 10-15%) nie uzasadniają kursów co 8 min. Kursy w szczycie co 15 min., poza szczytem i w weekend co 20 min., wieczorem co 30 min.

 • Linia 55 Inowrocławska – Inowrocławska – Skorupki – Stroma – Grudziądzka (z powrotem: Poznańska) – Wały Jagiellońskie – Bernardyńska – 3 maja – Markwarta (z powrotem: Aleja Ossolińskich – Mickiewicza – Paderewskiego) – Sieńki – Ogińskiego – Powstańców Wielkopolskich – Gajowa – Głowackiego – Bałtycka – Curie-Skłodowskiej – Łęczycka – Kazimierza Wielkiego – Planu 6-letniego – Wojska Polskiego – Kapuściska.

Uzasadnienie: połączenie Bartodziejów z Kapuściskami, połączenie północnej i południowej części Bartodziejów; linia 55 w ciągu dnia ma średnie napełnienie na poziomie 20-25%, wieczorem jest to ok. 10 %. Likwidacja obecnej linii 59/60 na Kapuściska pozwoli na bardziej ekonomiczne wykorzystanie taboru. W skali roku to oszczędność ok. 757.000 zł na wzkm, a kursy na Kapuściska mamy dwa razy częściej niż obecnie!

Kursy w szczycie co 12 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 56 Belma – Łochowska – Nakielska – Kruszwicka – Poznańska (Grudziądzka) – Wały Jagiellońskie – Bernardyńska – Plac Kościeleckich. Bez zmian do stanu obecnego. Kursy w szczycie co 15 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 57 Dworzec Główny – Dworcowa – Unii Lubelskiej – Warszawska – Z. Augusta – Zaświat – Powstańców Warszawy – Czerkaska – Sułkowskiego – Ogińskiego – Powstańców Wielkopolskich – Wyszyńskiego – Curie-Skłodowskiej – Łęczycka – Fordońska – Kaliskiego – Akademicka – Korfantego – Twardzickiego – Pelplińska – Tatrzańskie.

Uzasadnienie: połączenie północnych osiedli Fordonu z Dworcem Głównym; dzięki skierowaniu autobusów przez ul. Curie-Skłodowskiej łączymy bezpośrednio Leśne z Bartodziejami, tworzymy też połączenie tej dzielnicy z Fordońską i Brdyujściem. Linia łączy też osiedle Leśne z nowym Fordonem; zapewnia komunikację na ul. Kaliskiego. Kursy w szczycie co 12 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 58 Piaski – Smukalska – Biwakowa – Opławiec – Koronowska – Wiejska – Krajeńska – Orlicza – Nad Torem – Grunwaldzka – Focha – Garbary.

Uzasadnienie: obecnie to bardzo długa linia łącząca centrum z odległymi i słabo zaludnionymi Opławcem i Smukałą (napełnienia po szczycie ok. 4-6%), dlatego skracamy jej trasę do węzła Garbary; łączy bezpośrednio Jachcice i Piaski z Smukałą i Czyżkówkiem; linia zapewnia obsługę ul. Wiejskiej po wycofaniu z tej trasy linii nr 51. Kursy w szczycie co 20 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 30 min.

 • Linia 59 Prądy – Nakielska – Wierzbowa – Maciaszka – Pagórek – Leszczyna – Widok – Nakielska – Focha – Garbary.

Uzasadnienie: obecne kursy linii nr 59 zostałyby zoptymalizowane i zastąpione przez częstsze kursy linii 52 i 64, co jest uzasadnione ekonomicznie. W zaproponowanej formie linia łączy Miedzyń (przede wszystkim górny taras osiedla) z węzłem Garbary. Kursy w szczycie co 20 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 30 min.

 • Linia 60 Niklowa – Niklowa (Spiżowa) – Srebrna – Podmiejska – Skośna – Grunwaldzka – Focha – Garbary.

Uzasadnienie: nie ma potrzeby trasować linii autobusowej przez całe miasto, która dowozi mieszkańców do zakładów pracy (potoki pasażerskie wyłącznie w szczycie ok. 20-30%). Linia 60 pełni rolę identyczną jak obecnie linia 76 z drugiej strony miasta: z węzła przesiadkowego, prosto ulicą Grunwaldzką dowozi pasażerów do części przemysłowej Osowej Góry. Kursy w szczycie co 20 min., poza szczytem i wieczorem co ok. 60 min., w weekend kursy dostosowane do potrzeb zakładów pracy.

 • Linia 61 Garbary – Focha – Kruszwicka – Stroma – Skorupki – Ugory – Solskiego – Wojska Polskiego – K. Baczyńskiego – Łukasiewicza.

Uzasadnienie: nowa linia łączy Kapuściska z Wyżynami, Wzgórzem Wolności, Szwederowem i rondem Grunwaldzkim (podobnie jak obecnie linia 79). Na Dworzec Główny z Kapuścisk dojazd linią tramwajową nr 8. Kursy w szczycie co 15 min., poza szczytem i w weekend co 20 min., wieczorem co 30 min.

 • Linia 62 Osowa Góra – Kolbego – Kormoranów – Grunwaldzka – Skośna – Podmiejska – Kruszyńska – Mińska – Bronikowskiego – Nakielska – Nasypowa – Czerwonego Krzyża – Władysława IV – Broniewskiego – Szubińska – Błonie.

Uzasadnienie: linia łączy Błonie z Flisami i Osową Górą; dowozi też mieszkańców Osowej Góry, Flisów i Jarów do linii tramwajowej na ul. Nakielskiej. Kursy w szczycie co 15 min., poza szczytem co 20 min., wieczorem i w weekend co 30 min.

 • Linia 63 Przylesie – Korfantego – Twardzickiego – Pelplińska – Orląt Lwowskich – Andersa – Wyzwolenia – most Fordoński – Strzyżawa – Ostromecko.

Uzasadnienie: nowa linia realizująca kursy sezonowe do Ostromecka. Kursy w weekend co 90 min.

 • Linia 64 Błonie – Szubińska – Piękna – Solskiego – Kujawska – Bernardyńska – 3 maja – Markwarta (z powrotem: Ossolińskich – Paderewskiego) – Sieńki – Moniuszki – Curie-Skłodowskiej – Bałtycka – Kołobrzeska – Bartodzieje.

Uzasadnienie: linia na Błoniu obecnie jest słabo wykorzystana (napełnienie na poziomie 4-7%). Skierowanie autobusów przez środek osiedla Szwederowo ma na celu odciążenie linii nr 79 i zapewnienie komunikacji tego osiedla z centrum miasta. Linia otrzymuje zwiększoną częstotliwość kursowania w szczycie po likwidacji obecnej linii nr 59. Kursy w szczycie co 8 min., poza szczytem co 15 min., wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 65 Leśne – Sułkowskiego – Ogińskiego – Powstańców Wielkopolskich – Wyszyńskiego – Kamienna – Fordońska – Kaliskiego – Akademicka – Brzechwy – Fordońska – Bydgoska – Wyzwolenia – Stary Fordon.

Uzasadnienie: linia obsługuje ul. Kamienną i potoki pasażerskie na trasie Stary Fordon – Leśne. Kursy w dni robocze (poniedziałek – piątek) co 30 min.

 • Linia 66 Plac Kościeleckich – Bernardyńska – Kujawska – Jana Pawła II – Glinki – Dąbrowa – Dąbrowa.

Uzasadnienie: linia łączy osiedle Glinki z centrum miasta. Kursy w szczycie co 20 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 40 min. Linia częściowo obsługiwana przez autobus midi.

 • Linia 67 Bocianowo – Z. Augusta – Dworcowa –Śniadeckich – Krasińskiego – Markwarta (z powrotem: Ossolińskich – Mickiewicza – Świętojańska – Hetmańska – Jana III Sobieskiego – Warszawska) – Sieńki – Moniuszki – Curie-Skłodowskiej – Łęczycka – Fordońska – Przemysłowa – Przemysłowa. Bez zmian do stanu obecnego. Kursy w szczycie co 12 min., poza szczytem co 15 min., wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 68 Leśne – Sułkowskiego – Ogińskiego – Powstańców Wielkopolskich – Wyszyńskiego – Jana Pawła II – Ujejskiego (z powrotem: Zdobywców Wału Pomorskiego) – Wojska Polskiego – Magnuszewska – Glinki – Glinki BFM. Wybrane kursy do Parku Przemysłowego. Bez zmian do stanu obecnego. Kursy w szczycie co 12 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 69 Błonie – Szubińska – Żwirki i Wigury – Inowrocławska – Brzozowa – Kujawska – Wojska Polskiego – Ujejskiego – Jana Pawła II – most Pomorski – Fordońska – Rejewskiego – Matki Teresy z Kalkuty – Romanowskiej – Akademicka – Korfantego – Twardzickiego – Pelplińska – Tatrzańskie. Bez zmian do stanu obecnego. Proponujemy jednak podzielenie tej linii na 2 odrębne: 69 i 70.

Uzasadnienie: po podziale linii uzyskujemy większą ilość połączeń komunikacyjnych, połowa dotychczasowych kursów zastąpiona jest przez linię 65. Kursy w szczycie co 12 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 70 Nad Wisłą – Piłsudskiego – Twardzickiego – Andersa – Wyzwolenia – Fordońska – Wyszyńskiego – Jana Pawła II – Ujejskiego (z powrotem: Zdobywców Wału Pomorskiego) – Wojska Polskiego – Kujawska – Brzozowa – Inowrocławska – Inowrocławska.

Uzasadnienie: linia po podziale obecnej linii 69, realizuje kursy przez Stary Fordon do osiedla Nad Wisłą. Dojazd do pętli „Błonie” ze Szwederowa linią 69 i 64 (zwiększona częstotliwość). Zapewniamy komunikację dla osiedla Nad Wisłą. Kursy w szczycie co 12 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 71 Osowa Góra – Kolbego – Grunwaldzka – Focha – Królowej Jadwigi – Mazowiecka – Pomorska – Cieszkowskiego – Gdańska (z powrotem: Świętojańska – Hetmańska – Jana III Sobieskiego – Warszawska – Z. Augusta – Dworcowa) – Mickiewicza – Powstańców Wielkopolskich – Gajowa – Głowackiego – Kołobrzeska – Bartodzieje. Bez zmian do stanu obecnego. Wszystkie kursy realizowane do pętli Osowa Góra (obecnie Rekinowa). Obsługa Niklowej tylko przez linię 60. Kursy w szczycie co 10 min., poza szczytem co 15 min., wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 72 Przylesie – Korfantego – Twardzickiego – Pelplińska – Tatrzańskie.

Uzasadnienie: linia uzupełniająca dla linii 57 i 69, dowozi mieszkańców do linii tramwajowej. W przypadku wstrzymania ruchu na którymś z odcinków linii tramwajowej w Fordonie linia ma za zadanie zabezpieczyć autobusową komunikację zastępczą. Kursy do godz. 19 co 15 min. zsynchronizowane z linią tramwajową nr 5 na Przylesiu.

 • Linia 73 Stomil – Toruńska – Plątnowska – Nowotoruńska – Spółdzielcza (Świetlicowa) – Hutnicza – Nowotoruńska – Smoleńska – Kielecka – Toruńska – Sporna – Fordońska – Wyścigowa (wybrane kursy do pętli Kapuściska zmienioną trasą przez Nowotoruńską i Szczerby).

 • Linia 74 Eskulapa – Trybowskiego – Matki Teresy z Kalkuty – Rejewskiego – Skandynawska – Więcka – Łowicka – Witebska – Fordońska – Brzechwy – Skarżyńskiego – Pelplińska – Wyzwolenia – Geodetów – Bora-Komorowskiego – Swobodna – Piłsudskiego – Nad Wisłą.

Uzasadnienie: optymalizacja połączeń. Linia 74 łączy Brdyujście i os. Nad Wisłą z centrum Fordonu (rynek, markety) oraz z linią tramwajową; zapewnia komunikację na osiedlu Eskulapa. Zapewnia bezpośredni dojazd z Brdyujścia do Auchana i linii tramwajowej na Akademickiej. Dzięki temu zbędne staje się utrzymywanie linii 73 do pętli Jasiniecka. Kursy w szczycie i poza szczytem do godz. 18 co 20 min., wieczorem co 30 min., w sobotę w godz. 6-15 co 20 min., w godz. 16-23 i w niedzielę co 30 min.

 • Linia 75 Leśne – Modrzewiowa – Gdańska – Zamczysko – Armii Krajowej – Jeździecka – Podkowa.

Uzasadnienie: linia zapewniająca obsługę Myślęcinka po wycofaniu z trasy do ul. Podkowa autobusów linii nr 52. Kursy w szczycie i poza szczytem co 30 min., wieczorem i w weekend co 60 min.

 • Linia 76 Rondo Toruńskie – Toruńska – Nowotoruńska – Kielecka – Smoleńska – Zimne Wody.

Uzasadnienie: trasa skrócona ze względu na niewielkie potoki pasażerów do Łęgnowa (ok. 1-4%); komunikacja centrum miasta – Łęgnowo zapewniona przez tramwaje linii nr 6. Kursy w szczycie co 20 min.

 • Linia 77 Las Gdański – Rekreacyjna – Gdańska – Zamczysko – Pod Skarpą – Korfantego – Przylesie.

Uzasadnienie: linia łączy Fordon z Myślęcinkiem oraz zapewnia komunikację dla nowych osiedli wzdłuż ulic Zamczysko i Pod Skarpą. Kursy w ciągu całego tygodnia co 60 min. Linia obsługiwana przez autobus midi.

 • Linia 78 Chmurna – Nad Torem – Grunwaldzka – Focha – Kruszwicka – Szubińska – Błonie.

Uzasadnienie: nowa linia łączy bezpośrednio Błonie z ul. Grunwaldzką i Czyżkówkiem. Linia realizuje wjazdy „kieszeniowe” na węzeł Garbary. Kursy w szczycie co 15 min., poza szczytem i w sobotę do godz. 19 co 20 min., wieczorem i w niedzielę co 30 min.

 • Linia 79 Bocianowo – Z. Augusta – Dworcowa (z powrotem: Warszawska) – Królowej Jadwigi – Focha – Kruszwicka – Szubińska – Piękna – Solskiego – Wojska Polskiego – Magnuszewska – Glinki – Glinki BFM. Wybrane kursy do Parku Przemysłowego. Uzasadnienie: linia nr 79 zapewnia połączenie Parku Przemysłowego i Glinek z Dworcem Głównym (obsługę Kapuścisk z Dworcem Głównym realizuje linia tramwajowa nr 8). Kursy w szczycie co 12 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 80 Jachcice – Saperów – Żeglarska – Ludwikowo – A. Kmicica – Pileckiego – Zaświat – Z. Augusta – Dworcowa – Fredry – Mazowiecka – Pomorska – Cieszkowskiego – Gdańska – Mickiewicza (z powrotem: Świętojańska – Hetmańska – Jana III Sobieskiego – Warszawska) – Al. Ossolińskich – Sieńki – Ogińskiego (z powrotem: Jagiellońska – Piotrowskiego) – Trasa Uniwersytecka – Wojska Polskiego – Kujawska – Paderewskiego – Port Lotniczy (wybrane kursy Jana Pawła II – Glinki – Cmentarna – Wąbrzeska).

Uzasadnienie: połączenie osiedla Jachcice z centrum miasta; skrócenie przejazdu z Portu Lotniczego do Dworca Głównego. Dojazd z osiedla Leśnego do Dworca linią 57. Przetrasowanie linii na Trasę Uniwersytecką zamiast obecnej linii 57, dojazd z osiedla Zawisza do r. Jagiellonów możliwy tramwajami nr 2 i 9; z Leśnego linią autobusową nr 52. Ze względu na małe potoki pasażerskie na ul. Kujawskiej część kursów obsługuje ulicę Cmentarną jako 80W. Kursy w szczycie co 20 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 30 min. Kursy na Wąbrzeską w dzień powszedni średnio co 60 min., w weekend co 120 min.

 • Linia 81 Stary Fordon – Wyzwolenia – Bydgoska – Fordońska – Brzechwy – Skarżyńskiego – Twardzickiego – Korfantego – Akademicka – Romanowskiej – Matki Teresy z Kalkuty – Rejewskiego – Skandynawska – IKEA (wybrane kursy w okresie letnim ul. Lewińskiego – Inwalidów – Kamienna – Łęczycka – Boczna – Kijowska – Kołobrzeska – Bartodzieje).

Uzasadnienie: linia wewnątrzosiedlowa, łączy osiedle Przylesie i Stary Fordon; wraz z linią 74 zapewnia skomunikowanie zakładów pracy na Brdyujściu z linią tramwajową na Akademickiej. Kursy poniedziałek – sobota do godz. 19 co 30 min.

Linie autobusowe nocne:

 • Linia 31 Leśne – Sułkowskiego – Czerkaska – Gdańska – Świętojańska – Hetmańska – Jana III Sobieskiego – Warszawska – Z. Augusta – Dworcowa (z powrotem: Fredry – Mazowiecka) – Królowej Jadwigi – Focha – Jagiellońska – Bernardyńska – Kujawska – Wojska Polskiego – Magnuszewska – Glinki – Wojska Polskiego – Planu 6-letniego – Toruńska – Hutnicza – Łęgnowo (z powrotem: Spółdzielcza/Świetlicowa – Nowotoruńska – Plątnowska – Toruńska)

 • Linia 32 Błonie – Szubińska – Piękna – Skorupki – Inowrocławska – Brzozowa – Kujawska – Bernardyńska – Jagiellońska – Fordońska – Kaliskiego – Akademicka – Korfantego – Twardzickiego – Pelplińska – Wyzwolenia – Geodetów – Łoskoń

 • Linia 33 Osowa Góra – M. Kolbego – Grunwaldzka – Skośna – Podmiejska – Kruszyńska – Mińska – Flisacka – Grunwaldzka – Pileckiego – Zaświat – Z.Augusta – Dworcowa (z powrotem: Fredry – Warszawska) – Królowej Jadwigi – Focha – Jagiellońska – Bernardyńska – 3 maja – Markwarta – Sieńki – Ogińskiego (z powrotem: A. Mickiewicza – Staszica) – Powstańców Wielkopolskich – Gajowa – Głowackiego – Bałtycka – Curie-Skłodowskiej – Łęczycka – Fordońska – Łowicka – Witebska – Wyszogrodzka – Fordońska – Kaliskiego – Akademicka – Andersa – Brzechwy – Fordońska – Wyzwolenia – Andersa – Piłsudskiego – Bora-Komorowskiego – Geodetów – Łoskoń

 • Linia 34 Smukała – Biwakowa – Opławiec – Koronowska – Wiejska – Krajeńska – Orlicza – Nad Torem – Grunwaldzka – Focha – Bernardyńska – Plac Kościeleckich

 • Linia 35 Plac Kościeleckich – Bernardyńska – Wały Jagiellońskie – Poznańska (z powrotem: Grudziądzka) – Kruszwicka – Nakielska – Prądy

 • Linia 36 Plac Kościeleckich – Bernardyńska – Wały Jagiellońskie – Poznańska (z powrotem: Grudziądzka) – Kruszwicka – Focha – Królowej Jadwigi – Fredry – Warszawska – Z. Augusta (z powrotem: Dworcowa) – Unii Lubelskiej – Żeglarska – Ludwikowo – Saperów – Smukalska – Piaski

Linie autobusowe międzygminne:

 • Linia 91 Przyłęki – Ciele – Białe Błota – Szubińska – Błonie

 • Linia 92 Łochowo – Murowaniec – Lipniki – Białe Błota – Szubińska – Błonie

 • Linia 93 Niwy – Osielsko – Gdańska – Modrzewiowa – Leśne

 • Linia 94 Żołędowo – Maksymilianowo – Jagodowo – Niemcz – Jeździecka – Gdańska – Modrzewiowa – Leśne

 • Linia 96 Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon – Łochowska – Nakielska – Focha – Garbary

Nowe nazwy pętli:

 • Rycerska –> Bocianowo
 • Rekinowa –> Osowa Góra
 • Lisia –> Prądy
 • Pińczowska –> Zimne Wody
 • Morska –> Bartodzieje
 • Mariampol –> Łoskoń
 • Jasiniecka –> Eskulapa
 • Niepodległości –> Piłsudskiego

W miarę możliwości nazwy pętli nadane są od nazwy osiedla, na którym się znajdują. Jeśli nie było to możliwe, pozostawiono nazwy pętli nadane od nazwy ulicy.

Zmiany na liniach autobusowych po wybudowaniu linii tramwajowej na ul. Kujawskiej

Po wybudowaniu linii tramwajowej na ul. Kujawskiej układ linii autobusowych musi być dopasowany do nowego układu linii tramwajowych. Tworzymy zupełnie nowe kierunki połączeń, których nie zapewniają linie tramwajowe. Przede wszystkim łączymy Leśne z węzłem Garbary a Wyżyny z Dworcem Autobusowym.

 • Linia 61 Leśne – Sułkowskiego – Czerkaska – Powstańców Warszawy – Zaświat – Z.Augusta – Dworcowa (z powrotem: Fredry – Warszawska) – Królowej Jadwigi – Focha – Kruszwicka – Stroma – Skorupki – Ugory – Solskiego – Rondo Kujawskie.

Uzasadnienie: linia łączy bezpośrednio Szwederowo, rondo Grunwaldzkie i węzeł Garbary z osiedlem Leśnym. Kursy w szczycie co 15 min., poza szczytem i w weekend co 20 min., wieczorem co 30 min.

 • Linia 66 Rycerska – Z. Augusta – Dworcowa – Fredry – Warszawska – Śniadeckich – Krasińskiego – Markwarta – Sieńki – Ogińskiego (z powrotem: Jagiellońska – Piotrowskiego – Ossolińskich – Mickiewicza – Świętojańska – Hetmańska – Jana III Sobieskiego – Warszawska) – Trasa Uniwersytecka – Wojska Polskiego – Magnuszewska – Glinki – Dąbrowa – Dąbrowa.

Uzasadnienie: linia łączy bezpośrednio Glinki, Wyżyny i Wzgórze Wolności z Dworcem Autobusowym i częścią Śródmieścia (ul. Śniadeckich) nie obsługiwaną komunikacją tramwajową. Kursy w szczycie co 20 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 30 min.

 • Linia 79 Rycerska – Z. Augusta – Dworcowa (z powrotem: Fredry – Warszawska) – Królowej Jadwigi – Focha – Kruszwicka – Szubińska – Piękna – Solskiego – Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka – Glinki – Glinki BFM.

Uzasadnienie: linia poprowadzona prosto ulicą Glinki do Wojska Polskiego, aby nie dublować linii tramwajowej. Kursy w szczycie co 12 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

Zmiany na liniach autobusowych po wybudowaniu linii tramwajowej na Błonie i Szwederowo

Po wybudowaniu linii tramwajowej na Błonie i Szwederowo tworzymy linie autobusowe, które uzupełniają układ tramwajowy (str. 9 i 10). Bez zmian pozostają linie nr 54 i 58. Linia 52 zostaje przetrasowana z Placu Poznańskiego ulicami Szubińską, Połtyna, Wysoką, Stawową i Schulza do pętli Błonie; linia 64 z Solskiego i Pięknej wraca na ul. Brzozową i Inowrocławską (obie ze zmniejszoną częstotliwością w szczycie odpowiednio co 12 i 15 min.). Linia nr 53 zostaje zlikwidowana na dotychczasowej trasie. Linia 70 zostaje skrócona do ronda Fordońskiego (lub Wyścigowej).

 • Linia 52 Błonie – Schulza – Stawowa – Wysoka – Połtyna – Szubińska – Poznańska (Grudziądzka) – Wały Jagiellońskie – Bernardyńska – 3 maja – Markwarta (z powrotem: Al. Ossolińskich – Mickiewicza – Paderewskiego) – L. Sieńki – Ogińskiego – Sułkowskiego – Leśne.

Uzasadnienie: linia obsługuje ulicę Stawową po wycofaniu z tej trasy linii nr 53. Kursy w szczycie co 12 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 53 Plac PoznańskiPoznańska (Grudziądzka) – Wały Jagiellońskie – Bernardyńska – 3 maja – Markwarta (z powrotem: Al. Ossolińskich – Mickiewicza – Paderewskiego) – L. Sieńki – Moniuszki – Curie-Skłodowskiej – Bałtycka – Kołobrzeska – Bartodzieje.

Uzasadnienie: nowa trasa linii 53 to zapewnienie dotychczasowej zdolności przewozowej przez autobusy na odcinku centrum – Bartodzieje. Kursy w szczycie co 15 min.

 • Linia 61 Garbary – Focha – Kruszwicka – Stroma – Skorupki – Ugory – Solskiego – Rondo Kujawskie. Taki przebieg trasy wyłącznie w wariancie z linią tramwajową nr 1 do Lasu Gdańskiego.
 • Linia 64 Błonie – Szubińska – Żwirki i Wigury – Inowrocławska – Brzozowa – Kujawska – Bernardyńska – 3 maja – Markwarta (z powrotem: Ossolińskich – Paderewskiego) – Sieńki – Moniuszki – Curie-Skłodowskiej – Bałtycka – Kołobrzeska – Bartodzieje.

Uzasadnienie: większość pasażerów z Błonia pojedzie do centrum tramwajem (duże zdolności przewozowe), nie ma w zasadzie potrzeby, aby linia 64 nadal kursowała na to osiedle. Niemniej jednak utrzymujemy jej kursowanie, aby zachować połączenie Błonia z Bartodziejami i Skrzetuskiem, ale ze mniejszoną o połowę częstotliwością. Autobus wraca na Brzozową (na Solskiego tramwaj). Kursy w szczycie co 15 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 65 Nad Wisłą – Piłsudskiego – Andersa – Wyzwolenia – Fordońska – Wyścigowa.

Uzasadnienie: linia wycofana ze Szwederowa po wprowadzeniu linii tramwajowej relacji Fordon – Błonie; na Brzozowej obsługę komunikacyjną zapewniają linie 51,64,69. Kursy w szczycie co 12 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

 • Linia 69 Tatrzańskie – Pelplińska – Twardzickiego – Korfantego – Akademicka – Romanowskiej – Matki Teresy z Kalkuty – Rejewskiego – Fordońska – Wyszyńskiego – Jana Pawła II – Ujejskiego (z powrotem: Zdobywców Wału Pomorskiego) – Wojska Polskiego – Kujawska – Brzozowa – Inowrocławska – Inowrocławska.

Uzasadnienie: linia wycofana z Błonia po wprowadzeniu linii tramwajowej relacji Fordon – Błonie. Kursy w szczycie co 12 min., poza szczytem, wieczorem i w weekend co 20 min.

 

rozklad-lini