Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Mam zaszczyt zaprosić na spotkanie samorządowe, poświęcone konsultacjom społecznym nad rządowym ,,Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Będziemy chcieli omówić zapisy dotyczące Bydgoszczy i Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Spotkanie odbędzie się w środę 21 września o godzinie 12:00 w sali nr 202 Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Treść omawianego dokumentu dostępna – http://www.mr.gov.pl/media/24032/ProjektSOR_2016_D.pdf

Z wyrazami szacunku

Łukasz Religa