Bałtyk – Adriatyk na południe od Polski

RFC5 Baltic – Adriatic, któremu poświęcamy dużo uwagi w ostatnim czasie przebiega przez kilka państw. W ubiegłym tygodniu omówiłem planowane w najbliższych latach inwestycje w Polsce, dzisiaj w kilku zdaniach chciałbym się odnieść do Czech i Słowacji, a także sąsiadujących z tymi państwami Węgier. Korytarz Bałtyk – Adriatyk łączy ze sobą osiem portów: Gdańsk, Gdynię, Szczecin, Świnoujście oraz Triest, Ravenne, Wenecję oraz Koper. Jest to zatem przedsięwzięcie wiążące ze sobą kilka państw europejskich.

Podczas odbywającej się w październiku konferencji ,,Korytarze Sieci Bazowej TEN-T”, którą w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej zorganizowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, wystąpili również przedstawiciele rządów Czech, Słowacji i Węgier.

Grafika: RFC5

Grafika: RFC5

 

Stronę czeską na tej konferencji reprezentowała Renata Slaba, doradca ministra transportu. W przypadku Republiki Czeskiej w ramach korytarza kolejowego Baltic – Adriatic Coridor mamy do czynienia z dwoma kluczowymi liniami kolejowymi – jedna biegnące z Wrocławia p druga zaś z Katowic przez Ostravę. Miejscem krzyżowania się obu szlaków będzie położone w południowych Czechach Brno.

Renata Slaba podczas konferencji w Warszawie mówiła o planowanych inwestycjach kolejowych w najbliższych latach. Planowana jest modernizacja linii Brno – Proerov, polegająca przede wszystkim na dobudowaniu drugiego toru. W Paskovie na południe od Ostravy Czesi planują terminal multimodalny. W latach 2018 i 2019 zakończyć ma się również pełne dostosowanie szlaków kolejowych w Czechach do standardów TEN-T, w tym zainstalowany zostanie system kontroli trakcji ETCS.

Przebieg korytarza przez Czechy. Kolej oznaczona linią przerywaną.

Przebieg korytarza przez Czechy. Kolej oznaczona linią przerywaną.

W przypadku Słowacji mamy trzecią nitkę korytarza Bałtyk – Adriatyk, która biegnie bezpośrednio z Katowic i przechodzi przez Zilinę, a następnie stolicę państwa Bratysławę. Oba te miasta będą pełnić również rolę węzłów intermodalnych (drogowko-kolejowych) Słowacy planują przede wszystkim zmodernizować odcinki w strefie przygranicznej z Polską: Krasno – Cadsa i Cadsa – Skalite.

Na południe Europy

Linie kolejowe wychodzące z czeskiego Brno i Słowackiej Bratysławy krzyżują się następnie w stolicy Austrii Wiedniu. Korytarz Bałtyk-Adriatyk rozwidla się w Austrii dopiero mieście Bruck an de Mur na linie kolejowe biegnące bezpośrednio do portów włoskich i słoweńskiego Koper.

Węgrzy liczą na nowy korytarz

Kilka miesięcy temu pisałem o wspólnej koncepcji krajów Grupy Wyszehradzkiej utworzenia Korytarza Bursztynowego RFC 11. Nie zyskała ona póki co akceptacji Komisji Europejskiej i najprawdopodobniej w najbliższych latach nie uzyska. Reprezentujący węgierski rząd na konferencji w Warszawie Peter Toth, odpowiedzialny za transport w Ministerstwie Gospodarki Narodowej przyznał, że dla rządu węgierskiego kluczowe jest budowanie dobrej komunikacji z korytarzem Bałtyk – Adriatyk. Jest to zatem kierunek budowania lepszej komunikacji ze Słowacją i Austrią.

RFC7 Coridor

Dla krajów położonych na południe od Polski ważną rolę odgrywa korytarz nr 7 nazywany Orientalnym. Łączy on Czechy przez Austrię, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię z Grecją. Elementem początkowym korytarza jest Praga, końcowym zaś Ateny. 8 km od stolicy Grecji położony jest w Port w Pireus.

Elementami wspólnymi RFC5 są m.in.: węzły: Brno, Bratysława czy Wiedeń.

Fot: RFC7

Fot: RFC7

Ważnym węzłem w części północnej korytarza RFC5 może być Bydgoszcz. U nas krzyżują się bowiem główne linie kolejowe łączące korytarz z portami w Gdyni i Gdańsku.

Łukasz Religa