Marnujemy położenie w korytarzu TEN-T

Podpisanie porozumienia w sprawie likwidacji tzw. wąskich gardeł w strefach granicznych

Podpisanie porozumienia w sprawie likwidacji tzw. wąskich gardeł w strefach granicznych

Codziennie przez Bydgoszcz przejeżdżają po liniach kolejowych duże ilości towarów. W przyszłości może być ich jeszcze więcej, bowiem miasto nad Brdą jest ważnym elementem europejskiego korytarza Bałtyk – Adriatyk, jednego z dwóch, które przebiegają przez Bydgoszcz. Stwarza to ogromne szansę rozwoju węzła multimodalnego na terenie miasta, które w praktyce nie są wykorzystywane, gdyż Samorząd Województwa za priorytety traktuje drogi wodne, a tych rozwój tak szybko nie nastąpi.

W środę w Warszawie odbyła się konferencja ,,Korytarze Sieci Bazowej TEN-T” organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Obecni byli na niej przedstawiciele rządów: Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier. Z racji tego, że przez Czechy i Słowację przebiega korytarz Bałtyk – Adriatyk, to jemu poświęcono najwięcej uwagi. Również Węgrzy planują podejmować działania inwestycyjne włączające ich w ten korytarz.

Sieć TEN-T to połączenia drogowe i kolejowe pomiędzy naszymi państwami, to drogi życia, to drogi, które służą rozwojowi nas wszystkich, całej wspólnoty europejskiej – minister infrastruktury i budownictwa Andrzej AdamczykNaszym celem jest taka organizacja szlaków komunikacyjnych, która pomoże ożywić relacje gospodarcze na linii północ – południe.

Rail Freich Corridor 5 Baltic – Adriatic, o którym mowa opiera się o kilka linii kolejowych, które łączą polskie porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu z portami w Słowenii, Włoszech i Chorwacji (Triest, Koper, Wenecja i Rawena. Korytarz opiera się o szereg linii kolejowych, na drodze których powstawać będą węzły multimodalne, bowiem głównym założeniem jest zbudowanie dość duże przepustowości.

Grafika: RFC5

Grafika: RFC5

 

Krajem , w którym przebiega największy odcinek korytarza Bałtyk – Adriatyk jest Polska. Ze Śląska rozgałęzia się on na trzy szlaki, zachodni (nazewnictwo wytworzone na potrzeby tej publikacji) przez Wrocław i Poznań do Szczecina i Świnoujścia, środkowy biegnący wzdłuż magistrali węglowej (linia nr 131), przez Zduńską Wolę i Inowrocław, który w Nowej Wsi Wielkiej rozgałęzia się dodatkowo na przechodzącą przez Łęgnowo linię nr 201. Z Maksymilianowa linia nr 201 biegnie w kierunku portu w Gdyni. Bydgoszcz zatem będzie kluczowa dla obsługi portu w Gdyni, ale również będzie odgrywać ważną rolę dla Gdańska. Wschodnie rozgałęzienie korytarza przebiega przez Warszawę do Tczewa.

Bardzo istotnym elementem jest linia nr 201 i 203 łącząca Bydgoszcz z portem w Gdyni, z pominięciem Gdańska co sprawi, że będzie większa przepustowość korytarza – prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Jedna z ważniejszych inwestycji kolejowych w Polsce w najbliższej perspektywie unijnej to modernizacja linii nr 201 od Maksymilianowa do Gdyni wraz z elektryfikacją całego odcinka. Celem do osiągnięcia przy tej inwestycji ma być właśnie poprawa dostępności portu w Gdyni.

W przypadku dróg korytarz Bałtyk – Adriatyk przez Polskę przebiega w ramach drogi ekspresowej S-3 przez Wrocław – Gorzów Wielkopolski do Szczecina i Świnoujścia oraz autostradę A1.

Grafika: RFC5

Grafika: RFC5

RFC5 Corridor wymaga inwestycji

Modernizacja całego korytarza Bałtyk – Adriatyk jest jednym zadań Unii Europejskich z punktu widzenia transgranicznego. Inwestycji będzie więcej niż wspomniana modernizacja linii nr 201. Podczas konferencji w Warszawie przedstawiciele Polski, Czech i Słowacji podpisali porozumienie o działaniach na rzecz likwidacji tzw. wąskich gardeł na obszarach granicznych.

Bardzo się cieszę z tego co powiedział minister Adamczyk. Jeżeli chodzi o korytarz Bałtyk – Adriatyk, my intensywnie przygotowujemy dwa odcinki po naszej stronie – Dan Tok, Minister Transportu Republiki Czeskiej.

Gościem konferencji był Kurt Bodewig, koordynator korytarza Bałtyk-Adriatyk, który przyznał, że jest wiele do zrobienia, bowiem aż 27% infrastruktury ujętej do korytarza nie spełnia standardów TEN-T. Europejskim systemem sterowania ruchem kolejowym (EMRTS) objętych jest tylko 18% korytarza. Jak wspomniał jednak prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, jednym z kluczowych zadań do realizacji przed 2020 rokiem, będzie instalacja EMRTS na magistrali węglowej.

Korytarz RFC5 uruchomiony został formalnie jesienią ubiegłego roku. Co istotne, w rozkładzie jazdy dla przewoźników na przyszły rok, Gdańsk i Gdynię będą obsługiwać tylko linie przebiegające przez Bydgoszcz.

Wskazać należy, iż według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Bydgoszcz wskazana jest jako węzeł multimodalny sieci TEN-T.

Nasz region również w korytarzu Morze Północne Bałtyk

Drugi przebiegający przez Polskę korytarz Morze Północne – Bałtyk łączy porty w Europie Zachodniej m.in. w Rotterdamie, Amsterdamie, Antwerpii z portami w państwach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia). Przez Polskę przebiega on trasą Poznań (z Berlina) – Warszawa – Ełk. Prezes Merchel przyznał, iż ten korytarz wspomagać będzie linia nr 353, łącząca Poznań z Inowrocławiem, Toruniem i Ełkiem. Stąd też spodziewać możemy się na niej większego ruchu towarowego niż ma on miejsce obecnie.

Wisła poza TEN-T

Odpowiedzialny za żeglugę minister Marek Gróbarczyk przyznał, iż jedyną drogą wodną w Polsce rozważaną jako przyszły element sieci TEN-T może być E30, oparta o rzekę Odrę. Drogi wodne E40 i E70, w oparciu, o którą opierać ma się rozwój naszego regionu większej roli odgrywać nie będą. Owszem rząd planuje w dłuższej perspektywie kaskadyzację Dolnej Wisły, ale w kujawsko-pomorskim trzonem transportu będą linie kolejowej ujęte w sieć TEN-T oraz autostrada A1.

Strategia rozwoju województwa

Najważniejszy dokument rozwojowy uchwalony przez Sejmik Województwa nie zakłada nawet Bydgoszczy jako węzła multimodalnego. Terminale kontenerowe przeładunkowe powstać mają pod Inowrocławiem i w Laskowicach Pomorskich. Marszałek Piotr Całbecki pytany o ten stan rzeczy przez bydgoskich radnych wskazywał, że oprzeć powinniśmy platformę multimodalną przede wszystkim o drogi wodne, stąd też planuje się utworzenie portu w Solcu Kujawskim.

Można zatem odczuć, że marnujemy pewną szansę rozwojową dla Bydgoszczy i całego regionu.

Łukasz Religa

W przyszłym tygodniu przybliżę bliżej odcinki korytarza Bałtyk – Adriatyk za południową granicą Polski oraz nawiąże do możliwość wykorzystania tej sieci w ramach koncepcji Chin Nowego Jedwabnego Szlaku.