Bydgoszcz i powiat bydgoski w 2030 roku

tn_DSC_5762Kilka dni temu demografowie z GUS zaprezentowali zaktualizowane prognozy demograficzne dla gmin. Są one bardziej optymistyczne od tych z 2014 roku, choć negatywne tendencje nadal będą widoczne. Analizujemy dane dla Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Od pewnego czasu obserwujemy tendencję spadku liczby mieszkańców Bydgoszczy, przy jednoczesnym wzroście populacji w gminach powiatu bydgoskiego. Możemy zatem mówić o zjawisku przeprowadzania się mieszkańców z miasta na tereny podmiejskie, które występuje również w przypadku innych dużych polskich miast, jak chociażby Poznania. Jednocześnie miasta te oddziałują dość silnie społecznie i gospodarczo na tereny podmiejskie. Z tego też powodu uważam, że prognozy demograficzne dla Bydgoszczy powinniśmy analizować łącznie z prognozami dla powiatu obwarzankowego.

Wpływ na zmianę prognoz miało znaczące zwiększenie dzietności w latach 2014-2016, w stosunku do prognoz. Szczególnie rok 2016 był dobry, w którym współczynnik dzietności wyniósł 1,36, w stosunku do zakładanego 1,24, dzięki odnotowaniu o 33,5 tys. więcej urodzeń niż prognozowano. Demografowie odnotowali również wydłużenie się minimalnie długości życia. Również odnotowano mniejszą skalę emigracji z Polski od prognoz z 2014 roku.

Gmina / Rok 31.12.2016 31.12.2020 31.12.2030 2016 do 2030
Bydgoszcz 353.938 346.758 324.648 -29290
Białe Błota 20.694 22.681 27.198 6504
Dąbrowa Cheł. 8.218 8.516 9.167 949
Dobrcz 11,352 11.917 13.147 1795
Koronowo 24.218 24.343 24.219 1
Nowa Wieś Wlk. 9.929 10.474 11.655 1726
Osielsko 13.279 14.648 17.814 4535
Sicienko 9.915 10.137 10.497 582
Solec Kujawski 16.813 16.891 16.782 -31
Pow. bydgoski razem 114.418 119.607 130.478 16.061
Suma dla miasta i powiatu 468.356 466.365 455.126 13.229

Z powyższych danych wynika, że gminy miejskie, czyli Bydgoszcz i Solec Kujawski będą tracić mieszkańców. Do 2030 populacja Bydgoszczy według tych prognoz spadnie o ponad 29 tys. Wzrastać będzie zaś populacja gmin wiejskich w powiecie bydgoskim, najszybciej Białych Błot i Osielska, dzięki czemu w ciągu 14 lat populacja powiatu powinna wzrosnąć o ponad 16 tys. mieszkańców. Będzie to jednak wzrost mniejszy od spadku liczby mieszkańców Bydgoszczy.

Łukasz Religa

Na podstawie prognoz GUS