Zawiązał się komitet na rzecz organizacji w Bydgoszczy centralnych uroczystości Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

My, zebrani w dniu 9 października roku pańskiego 2017 w Bydgoszczy:

Pragniemy wyrazić chęć organizacji centralnych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w roku pańskim 2019, w grodzie założonym przez króla Kazimierza III Wielkiego, w Bydgoszczy. W ten sposób nawiązujemy do odezwy wyrażonej 24 marca 2006 roku przez Przewodniczącego Historycznego Stowarzyszenia Piłsudskiego Jánosa Kollára, w węgierskim Győr, aby Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej obchodzony był co roku. Odezwa ta została wygłoszona w obecności w obecności prezydentów Węgier Laszlo Sólyoma oraz Polski Lecha Kaczyńskiego.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich, którym bliska jest tysiącletnia przyjaźń narodów polskiego i węgierskiego do Bydgoszczy, miasta położonego w północnej Polsce, leżącego na Kujawach, które to związane były blisko z państwem piastowskim. Kilkadziesiąt kilometrów od Bydgoszczy urzędował w XIV wieku Sędziwój VI Pałuka, który to sprowadził z Węgier Jadwigę Andegaweńską, aby objęła polski tron. Wynosząc ją na ołtarze polski papież Jana Paweł II mówił – Jadwiga jest w sercu Polski. A Polska na każdym etapie swoich dziejów musi stwierdzić, że była i jest sobą w znacznej mierze przez Jadwigę. Ważnym okresem panowania św. Jadwigi był natomiast okres spędzony na Kujawach.

W dzieje naszego miasta wpisał się również wywodzący się z Węgier Józef Szügyi Trajtler, inżynier kolejnictwa, któremu Polacy zawdzięczają utrzymanie sprawności transportu kolejowego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Jego zaangażowanie jest obecnie mało znanym wkładem narodu węgierskiego w obronę cywilizacji łacińskiej przed bolszewizmem. Przez Bydgoszcz przebiega droga wodna E-70, która powstała dzięki budowie Kanału Bydgoskiego. Jako pierwszy koncepcję tego kanału zaprezentował Węgier Franciszek Czaki. Ważnym dla wspólnej historii polsko-węgierskiej był również rok 1956, który również wpisał się w historię Bydgoszczy; w listopadzie 1956 roku bydgoszczanie poniesieni duchem rewolucji w Budapeszcie, dali wyraz swoim wolnościowym dążeniom, doprowadzając do spalenia stacji zagłuszającej fale zachodnich rozgłośni. Jak głosi bowiem deklaracja z Győr : Zarówno przeszłość, jak i przyszłość nakłada na nas – Polaków i Węgrów – obowiązek, byśmy naszą wspólną historię i przyjaźń napisaną przez najlepszych synów obu narodów zachowali, pielęgnowali i przekazali następnym pokoleniom

Komitet organizacyjny:

 1. Łukasz Schreiber – poseł na Sejm RP

 2. Kosma Złotowski – poseł do Parlamentu Europejskiego

 3. ks. Roman Kneblewski – proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy

 4. Andrzej Walkowiak – radny województwa kujawsko-pomorskiego

 5. Michał Krzemkowski – radny województwa kujawsko-pomorskiego

 6. Jan Szopiński – wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy

 7. Grażyna Szabelska – radna Rady Miasta Bydgoszczy

 8. Stefan Pastuszewski – radny Rady Miasta Bydgoszczy

 9. Tomasz Rega – radny Rady Miasta Bydgoszczy

 10. Szymon Róg – radny Rady Miasta Bydgoszczy

 11. Paweł Bokiej – radny Rady Miasta Bydgoszczy

 12. Jarosław Wenderlich – radny Rady Miasta Bydgoszczy

 13. Jerzy Derenda – Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

 14. Leszek Walczak – Region Bydgoski NSZZ Solidarność

 15. Roman Puchowski – Artysta Malarz
 16. dr Marek Szymaniak – historyk

 17. Maciej Basiński – historyk

 18. Przemysław Gawęda – architekt

 19. Tomasz Szopiński – Stowarzyszenie Dwie Korony

 20. Magdalena Chudy

 21. Grzegorz Kluczyński

 22. Łukasz Religa