Metropolitalna Kolej Dojazdowa powinna znaleźć się w SRB do 2030 roku

W środę w sali im. Łochowskiego bydgoskiego ratusza odbyło się oddolne spotkanie poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy. Prezentujemy sprawozdanie z tego spotkania, w którym uczestnicy wskazują wnioski do dokumentu Strategii oraz dalszych debat.

Sprawozdanie z dyskusji poświęconej Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku, odbytej w dniu 22 listopada 2017 roku.

Spotkanie było oddolną, obywatelską odpowiedzią na apel prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego o jak najaktywniejszy udział mieszkańców w konsultacjach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

W ramach zagadnienia ,,Kolej w transporcie miejskim i metropolitalnym” uczestnicy uznali, iż w perspektywie funkcjonowania Strategii powinna powstać Metropolitalna Kolej Dojazdowa dla Bydgoszczy. Elementem dojścia do tego celu powinno być powstanie studium komunikacyjnego dla członków Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Studium powinno powstać niezależnie wobec prac prowadzonych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Uwzględnić powinno także korelację transportu kolejowego z bydgoskim transportem miejskim. Nieść powinno to docelowo integrację różnych gałęzi transportu, również w materii dystrybucji biletów.

Wyrażony został pogląd, iż konieczne jest ujęcie w aktualizowanym dokumencie strategicznym budowy linii kolejowej z Trzcinca do Portu Lotniczego Bydgoszcz, a następnie Solca Kujawskiego. Również w Strategii powinno zostać uwzględnione powstanie zintegrowanego węzła przesiadkowego wokół stacji kolejowej Bydgoszcz Osowa Góra.

Uczestnicy spotkania widzą również potrzebę rozbudowy sieci węzłów przesiadkowych (m.in. na Wilczaku oraz Okolu). Stąd też zwracają się z apelem, aby w toku debat nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy, podjąć również rozważania na temat możliwych lokalizacji.

W części ,,Bydgoszcz w sieci TEN-T oraz Nowym Jedwabnym Szlaku. Kluczowe partnerstwo z trójmiejskimi portami” omówiono globalne uwarunkowania. Wskazano, iż w Strategii Rozwoju Bydgoszczy powinny znaleźć się zapisy dotyczące powstania w Łęgnowie kolejowej platformy multimodalnej, która w przyszłości mogłaby zostać uzupełniona przez budowę portu rzecznego. Jednocześnie wyrażono apel do parlamentarzystów o wspieranie działań dążących do utworzenia takiej infrastruktury w Bydgoszczy, a także do modernizacji linii kolejowej nr 18 na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła oraz elektryfikacji odcinka Piła – Krzyż linii kolejowej nr 203, co może  umożliwić obsługę przez bydgoski terminal także portów w Szczecinie i Świnoujściu.