Rada Miasta Bydgoszczy w sprawie Kolei Dużych Prędkości

kdpPrezentujemy stanowisko przyjęte w dniu 28 listopada przez Radę Miasta Bydgoszczy w tematyce Kolei Dużych Prędkości. Apel kierowany jest do parlamentarzystów Ziemi Bydgoskiej (okręg wyborczy nr 4):

Zaniepokojeni doniesieniami w przestrzenni publicznej dotyczącymi planów budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce i możliwego przebiegu ich trasy, apelujemy do parlamentarzystów Ziemi Bydgoskiej o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu niedopuszczenia do wyznaczonego przebiegu trasy z pominięciem Bydgoszczy.

Wykluczenie Bydgoszczy z tego ważnego projektu spowoduje marginalizację naszego miasta oraz sąsiadujących z nim gmin na transportowej mapie Polski ze wszystkimi jej negatywnymi konsekwencjami – przede wszystkim dla biznesu i turystyki. Nie ma naszej zgody na to, aby Bydgoszcz i okolice – obszar zamieszkiwany przez 500 tysięcy osób – zostały odcięte od tej kluczowej inwestycji.

Brak czynnego zaangażowania ze strony parlamentarzystów Ziemi Bydgoskiej w tej sprawie może spowodować niekorzystny dla Bydgoszczy obrót spraw i pominięcie naszego miasta w procesie ustalania przebiegu Koeli Dużych Prędkości. Dlatego apelujemy do parlamentarzystów Ziemi Bydgoskiej o uważne monitorowanie planów rządowych w tej kwestii oraz o aktywne lobbowanie na rzecz rozwiązań, które łączą Bydgoszcz do sieci Kolei Dużych Prędkości.