Tymczasowa Komisja Miasta Bydgoszczy – czyli co wydarzyło się nad Brdą po wkroczeniu Armii Czerwonej

ludowaW dniu 24 stycznia 1945 roku Bydgoszcz została zajęta przez Armię Czerwoną oraz żołnierzy polskich, po walkach stoczonych z wycofującymi się Niemcami. Od razu władze wojskowe zabrały się za tworzenie struktur władzy w mieście.

Już 24 stycznia powołano Tymczasową Komisję Miasta Bydgoszczy z udziałem m.in. płk. Malutina – Komendanta Garnizonu, mjr. Kuliga – Komendanta miasta oraz chor. Jarosza – Przedstawiciela Władzy Wojskowej dla Tymczasowego Komitetu. Dodatkowo w skład weszło kilku cywilów. Dzień później powołano Wydział Zdrowia, Ekspozyturę Przemysłowo-Handlową oraz Wydział Gospodarczy. W dniu 26 stycznia powołano straż pożarną, którą kierował Leon Piechociński. Przewodniczącym Komitetu Tymczasowego został Roman Borowski.

Do jednych z pierwszorzędnych zadań należało uruchomienie również piekarni, dla zaopatrzenia stałego wojska oraz mieszkańców w żywność.

W dalszej kolejności powołano Wydział Mieszkaniowy, który dość szybko wziął się do pracy poprzez konfiskatę mieszkań pozostałych po Niemcach. W dniu 28 stycznia przewodniczący tego wydziału chwalił się w dokumentach, że udało się znaleźć mieszkania dla 27 rodzin wysiedlonych z Warszawy. Wydział kwaterował również Polaków wysiedlonych z Bydgoszczy przez Niemców oraz z byłej Generalnej Guberni.

3 lutego Urząd Szkolny działający przy Tymczasowym Komitecie Miasta Bydgoszczy zameldował, że obsadzono pięć budynków szkolnych przez woźnych i z uwagi na małe zniszczenia dość szybko można uruchomić w nich naukę.

6 lutego w barakach przy kościele św. Wincentego a Paulo uruchomiono schronisko dla osób bezdomnych.

Ze sprawozdania za rok 1945 Zarządu Miejskiego dowiadujemy się, że na dzień 1 września 1945 roku Bydgoszcz zamieszkiwało 134.819 obywateli, gdy 1 września 1939 roku było to 143.075.

Łukasz Religa

Publikacja oparta o dokumenty władz ludowych w mieście Bydgoszczy z 1945 roku.