W Poznaniu są bliscy uruchomienia Kolei Metropolitalnej

DSC03752W marcu zostanie uruchomiona Poznańska Kolej Metropolitalna – w poniedziałek podpisano w tej sprawie porozumienie. Z punktu widzenia praktycznego wzrośnie liczba połączeń kolejowych w obszarze metropolii poznańskiej i jej okolicach, zostanie również poprawiona komunikacja wielkopolskich powiatów z ze stolicą województwa.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak użył sformułowania, iż wydarzył się ,,historyczny moment”. Udało się bowiem nakłonić wiele samorządów do współpracy i częściowej partycypacji w utrzymaniu transportu kolejowego w obszarze metropolii. Największy ciężar finansowy nadal będzie ponosić Województwo Wielkopolskie.

Drugi największy ciężar poniesie Miasto Poznań, choć patrząc w perspektywie budżetu tego miasta wydatek w początkowej fazie 1,5 mln zł rocznie, a w maksymalnym przewidywanym momencie 3 mln zł, nie powinien być dla tego samorządu specjalnie odczuwalny. Również 1,5 mln zł dołoży powiat poznański. Udział pozostałych samorządów w przedsięwzięciu wahać się będzie od 120 do 240 tys. zł rocznie.

Co ciekawe, w pierwszej kolejności Poznańska Kolej Metropolitalna obejmie również trasę prawie do granic z województwem kujawsko-pomorskim; Poznań – Wągrowiec.

Samorządowcy podkreślają, że uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej nada w końcu budowaniu wspólnej metropolii realny wymiar. Wśród sygnatariuszy porozumienia znajduje się również Stowarzyszenie Metropolia Poznań, na którym wzoruje się powołane niedawno Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.

Łukasz Religa