Wdrażamy JOW-y do sejmiku (symulacja)

Posłowie klubu Kukiz 15 skierowali do Sejmu swój projekt zmian kodeksu wyborczego. Jak można się domyśleć, dąży on do wprowadzenia jednomandatowych okręgów na wszystkich szczeblach wyborów, również w przypadku wyborów do sejmiku województwa. Politycznie dla tej inicjatywy nie ma zbyt wielkiego poparcia, dla przejrzystości dyskusji postanowiliśmy jednak spróbować przeprowadzić symulację jakby wyglądał podział JOW w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt ustawy posłów Kukiz 15 nie zakłada zmian w liczbie wybieranych radnych, stąd też wszystko skazuje, że w 2018 roku byłoby to 30 radnych. Ustawa zakłada, iż okręgi wyborcze będą tworzone w oparciu o powiaty, co wywoływało by pewne dysproporcję, bowiem liczący ponad 85 tys. mieszkańców Grudziądz (dane ludnościowe według komisarza wyborczego) miałby tylko jednego radnego, tak samo jak liczący niespełna 34 tys. mieszkańców powiat wąbrzeski.

Województwo kujawsko-pomorskie składa się z 19 powiatów ziemskich i 4 miast na prawach powiatu. W oparciu o ten fakt mielibyśmy już podzielone 23 mandaty. W przypadku, gdy liczba wybieranych radnych jest większa od liczby powiatów, dochodzi do podziału największych powiatów na mniejsze okręgi. W oparciu o tą ustawę Miasto Bydgoszcz zostałoby podzielone na trzy okręgi, czyli wybieralibyśmy trzech radnych. Na dwa okręgi podzielone zostałyby powiaty: Miasto Toruń, inowrocławski, bydgoski, Miasto Włocławek, toruński i świecki. Niewiele brakuje Miastu Grudziądz do drugiego mandatu.

Dla zobrazowana jak daleko zmiany te wpływałyby na podział polityczny w sejmiku, dobrze będzie nałożyć podział mandatów w oparciu o JOW (według ustawy Kukiz 15) na obecnie funkcjonujące okręgi wyborcze.

Okręg nr 1 (Miasto Bydgoszcz) obecnie 5 mandatów; w ramach JOW 3

Okręg nr 2 (powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, świecki i tucholski) obecnie 6 mandatów; według JOW 7 mandatów

Okręg nr 3 (Grudziądz oraz powiaty grudziądzki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski i brodnicki) obecnie 4 mandaty; w ramach JOW 5 mandatów.   [okręg zamieszkania posła Pawła Szramki, współautora projektu ustawy]

Okręg nr 4 (Toruń oraz powiaty toruński i grudziądzki); obecnie 5 mandatów; według JOW 4 mandaty.

Okręg nr 5 (powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski i żniński) obecnie 5 mandatów; w ramach JOW również 5 mandatów

Okręg nr 6 (Włocławek oraz powiaty: włocławski, aleksandrowski, lipnowski i rypiński) obecnie 5 mandatów; według JOW 6 mandatów.

* – obecnie mam na myśli – po uwzględnieniu spadku liczby radnych do 30 radnych oraz wdrożenie projektu ustaw PiS-u umożliwiających funkcjonowanie mniejszych okręgów niż 5 mandatowe.
Dzisiaj Bydgoszcz wraz z sąsiednim okręgiem liczyć może na 11 mandatów, gdy w przypadku funkcjonowaniu JOW byłoby to tylko 10. Obecna ordynacja (z uwzględnieniem propozycji PiS) daje proporcję pomiędzy zachodnią stroną Wisły a wschodnią 16:14 mandatów. Po wdrożeniu JOW byłoby to 15:15.

Łukasz Religa