KDP przez Włocławek i Grudziądz w planach do 2030 roku

9 listopada do konsultacji trafił projekt rządowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu. W tym dokumencie wskazano również planowany rozwój infrastruktury kolejowej związku z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest to kolejne opracowanie wskazujące, że Bydgoszcz i Toruń znajdą się na uboczu tzw. Kolei Dużych Prędkości.

Grafika do której się odnoszę tylko potwierdza wcześniej publikowane opracowania, o których pisałem na Portalu Kujawskim. W tym wypadku mamy już jednak projekt dokumentu strategicznego, co wskazuje na zaawansowanie tych planów.

Z Centralnego Portu Komunikacyjnego w kierunku północnym (na Trójmiasto) planuje się budowę nowej linii kolejowej o prędkości powyżej 200 km/h przez Płock do Włocławka, a następnie Grudziądza (zielona przerywana linia).

kdp5

Bydgoszcz i Toruń z CPM będą komunikować się nową linią na odcinku do Włocławka, a następnie istniejącą już linią kolejową nr 18. Według tej grafiki nie ma planów zwiększania jej prędkości powyżej 160 km/h do 2030 roku. Nawet jeżeli w przyszłości to nastąpi, to na maksimum będzie to i tak 200 km/h, a na niektórych odcinkach nie uda się nawet przekroczyć 160 km/h z uwagi na geometrie torów.

Łukasz Religa