Jak poprawnie prowadzić ewidencję IP BOX?

Jak poprawnie prowadzić ewidencję IP BOX?

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą płacić niższy podatek dochodowy w ramach obowiązującej ulgi Innovation Box, są zobowiązani do prowadzenia spisu zdarzeń gospodarczych zachodzących w danej firmie. Sprawdź, czy istnieje odgórny wzór prowadzenia ewidencji IP BOX.

Czym jest ulga IP BOX?

Ulga Innovation Box weszła w życie 1 styczna 2019 roku i jej głównym celem było zwiększenie innowacyjności wraz ze zmniejszeniem stawek podatkowych dla przedsiębiorców generujących dochody z wytwarzania tzw. kwalifikowanego IP. Obowiązujące 5-procentowe opodatkowanie obejmuje wyłącznie działalność badawczo-rozwojową. Co ważne, preferencyjne opodatkowanie jest uwzględniane dopiero przy rocznym rozliczeniu dochodów. 

Jakie pozycje znajdują się w ewidencji?

Niepoprawnie prowadzony spis może przyczynić się do utraty prawa do ulgi Innovation Box, dlatego przedsiębiorca powinien zadbać o powierzenie tego obowiązku doświadczonym i odpowiednio przeszkolonym pracownikom. Każda ewidencja IP BOX powinna zawierać takie pozycje jak:

  • wyodrębnione wszystkie kwalifikowane IP (wraz z przypadającymi na nie przychodami i kosztami),
  • koszty określone we wskaźniku Nexus (dla każdego IP).

Kluczowe jest, aby wyodrębnić z całego dochodu rocznego kwotę podlegającą preferencyjnemu opodatkowaniu. Co ważne, powyższy spis musi być prowadzony niezależnie od KPiR.

Jaka jest forma prowadzenia ewidencji IP BOX?

Okazuje się, że nie istnieje formalny wzór ewidencji, do którego muszą zastosować się wszyscy przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że w spisie powinny znaleźć się określone (wyżej opisane) pozycje, aby dokument był rzetelny i akceptowalny przez urzędników. W prowadzeniu ewidencji z pewnością mogą pomóc dodatkowe systemy informatyczne, które rejestrują na bieżąco czas i rodzaj pracy zdalnej lub stacjonarnej (w tym z uwzględnieniem czynności kwalifikowanych dla IP BOX).