Jak prawnik z Poznania może pomóc w sprawach karnych?

Jak prawnik z Poznania może pomóc w sprawach karnych?

Sprawy karne to szczególnie trudne sytuacje. Nie trzeba być przestępcą, by stać się uczestnikiem takiego postępowania, nieraz wystarczy znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie, nie brakuje też oczywiście sytuacji, kiedy jest się oskarżonym niewinnie. Szczególnie istotne jest, by w takich postępowaniach mieć po swej stronie dobrego prawnika. Sprawdź, w czym może on pomóc.

Pomoc w sprawach karnych —  na czym polega?

Najprościej rzecz ujmując, pomoc osobie podejrzanej lub oskarżonej w postępowaniu karnym polega na jej obronie. Prawnik ma za zadanie albo wykazać jej niewinność i doprowadzić do oczyszczenia z zarzutów na etapie postępowania bądź uniewinnienia na sali sądowej, bądź uzyskać możliwy najmniejszy wymiar kary. Pole manewru jest bardzo duże, na co wpływ ma konstrukcja prawa. Nie wszystkie przy tym sytuacje są oczywiste, możliwe jest na przykład skazanie osoby niewinnej —  w przypadku gdy nie udało się wykazać jej niewinności, bądź uniewinnienie winnego ciężkiego przestępstwa. Wiele zależy od zręczności i doświadczenia adwokata. Czasem nawet wykazanie błędów w postępowaniu czy śledztwie może doprowadzić do uniewinnienia, również wtedy gdy wszystkie dowody wskazują na winę podejrzanego. Postępowania bywają zatem skomplikowane, co też wpływa na fakt, że mało kto chce bronić się sam, bez adwokata —  choć prawo dopuszcza takie rozwiązanie.

Warto przy tym pamiętać, że pomoc prawna wcale nie musi kończyć się na orzeczeniu wyroku i jego uprawomocnieniu się. Osoby przebywające w więzieniu mogą ubiegać się na przykład o przepustki, przedterminowe zwolnienie czy wskazywać, że stan zdrowia nie pozwala im na przebywanie w zakładzie karnym. Prawnik z Poznania specjalizujący się w prawie karnym może w tym wszystkim pomóc. Kiedy zaś na przykład ktoś był niewinnie skazany bądź choćby osadzony w areszcie niesłusznie może, po wyjściu na wolność, ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Wsparcie prawnika z Poznania nie tylko dla oskarżonych

Przestępstwa często są przeciwko osobom, a poszkodowane w ich wyniku osoby mogą dochodzić swoich praw, ubiegając się na przykład o zadośćuczynienie. Mogą także występować w procesie karnym jako oskarżyciele posiłkowi —  bywają nimi np. bliscy osób, które zginęły w wypadkach samochodowych. Prawnik specjalizujący się w prawie karnym udziela wsparcia także tym stronom postępowania.