Jakie dane są zawarte w ewidencji IP BOX?

Jakie dane są zawarte w ewidencji IP BOX?

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą płacić obniżony 5-procentowy podatek dochodowy. Ulga dotyczy zarówno dochodów PIT, jak i CIT. Należy jednak podkreślić, że wymogiem naliczenia (w ujęciu rocznym) dodatkowej ulgi jest poprawne prowadzenie tzw. ewidencji Innovation Box (odrębnie od KPiR). Sprawdź, jakie pozycje powinny znaleźć się w inwentarzu.

Dla kogo ulga IP BOX?

Z preferencyjnej stawki podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy współpracujący z innymi podmiotami na zasadach B2B i prowadzący działalność badawczo-rozwojową, w efekcie której zostaną wytworzone lub ulepszone kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP). Ulga umożliwiająca płacenie niższego podatku dochodowego obowiązuje od 2019 roku. Należy jednak podkreślić, że w firmie korzystającej z preferencyjnego opodatkowania musi być na bieżąco prowadzona ewidencja IP BOX.

Jakie informacje należy uwzględnić w ewidencji IP BOX?

Warto wspomnieć, iż nie ma żadnych przepisów na temat formy prowadzenia spisu dochodów kwalifikowanych IP. W każdej ewidencji powinny jednak znaleźć się takie dane jak opis projektu wraz z terminem rozpoczęcia i zakończenia prac oraz uwzględnieniem osób zaangażowanych w daną pracę. Ponadto konieczne jest wyodrębnienie wszystkich kwalifikowanych IP wraz z uzyskanymi dochodami i poniesionymi kosztami.

Czy istnieją na rynku narzędzia usprawniające prowadzenie ewidencji IP BOX?

Najczęściej pracownicy gromadzą wszystkie dane w tabelkach Excel. Jest to dosyć czasochłonne i żmudne zadanie, które może być wykonywane przez zatrudnianych księgowych lub powierzone zewnętrznym jednostkom. Okazuje się jednak, że do prowadzenia ewidencji można zastosować nowoczesny system informatyczny, w którym na bieżąco spisywane są wszystkie prace kwalifikowane dla IP BOX wraz z opcją generowania raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych.