W jakich sprawach może przydać się pomoc prawna w Bolesławcu?

W jakich sprawach może przydać się pomoc prawna w Bolesławcu?

Rozwód, podział majątku wspólnego, ustalenie opieki nad dziećmi, sporządzenie testamentu, zawarcie umowy sprzedaży bądź najmu – to przykładowe sprawy, w jakich istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia adwokata. Czego jeszcze może dotyczyć pomoc prawna w Bolesławcu? Przeczytaj, na czym ona polega!

Jakie sprawy może objąć pomoc prawna w Bolesławcu?

Kancelarie adwokackie zajmują się różnymi sprawami klientów prywatnych czy prowadzących działalność gospodarczą. Pomoc prawna w Bolesławcu może przydać się w postępowaniach regulowanych przez prawo:

  • cywilne – takich jak zasiedzenie lub zniesienie współwłasności nieruchomości, zapłata zaległego wynagrodzenia za pracę, eksmisja, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, skargi na czynności komornika itp.,
  • karne – m.in. spowodowanie wypadku, jazda pod wpływem substancji psychoaktywnej, kradzież, włamanie, oszustwo, posiadanie środków odurzających i inne,
  • rodzinne – np. rozwód, separacja, podział majątku wspólnego, ustalenie opieki rodzicielskiej albo ojcostwa, uzyskanie alimentów.

Adwokaci często również podejmują się spraw związanych z odszkodowaniami z OC, z AC, od banku, Skarbu Państwa, po wypadku w pracy itp. albo z ubezpieczenia na życie. Dotyczyć one mogą np. odwołania się od zaniżonej rekompensaty.

Jak może wyglądać udzielenie wsparcia prawnego?

Ten proces najczęściej wygląda następująco:

  • weryfikacja dokumentacji – czyli sprawdzenie autentyczności, poprawności formalnej i prawnie najważniejszych informacji w dostarczonych dokumentach takich jak np. umowy, kontrakty, zaświadczenia, akty notarialne, orzeczenia,
  • określenie problemu – zebrane dane pozwalają adwokatowi ustalić problematykę sprawy,
  • analiza sytuacji – na tym etapie można ustalić strategię działania,
  • rekomendacja rozwiązania – po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami prawnik przedstawia różne rozwiązania i wskazuje najlepsze z nich wraz z ewentualnymi konsekwencjami.

Takie działanie pozwala klientowi na świadome podjęcie decyzji co do przedsięwzięcia dalszych kroków. Wówczas może on np. zdecydować się na umocowanie adwokata w zakresie reprezentacji w negocjacjach czy postępowaniach toczących się w sądzie lub przed różnymi instytucjami.

Jak można uzyskać pomoc prawną w Bolesławcu?

Po podjęciu decyzji o skorzystaniu ze wsparcia adwokata kolejnym krokiem jest umówienie się na spotkanie z nim. Przydadzą się wówczas wszystkie dokumenty, które dotyczą danej sprawy. Po ich przeanalizowaniu prawnik może przedstawić różne rozwiązania wraz z konsekwencjami, jakie się z nimi wiążą i zarekomendować któreś z nich.